Selleks, et saaksite meie veebipoes edukalt ostelda ja kasutada kõiki klienditeeninduse eeliseid ning, et meie saaksime tellimusi kiiresti ja kvaliteetselt täita ja tõhusat teenust pakkuda, oleme kehtestanud teatud reeglid. Enne meie süsteemi kasutama hakkamist tutvuge järgmisega:

1. Üldtingimused

1.1. Jätame endale õiguse oma äranägemise järgi keelduda teenuste osutamisest, samuti tellimuste tühistamisest (sealhulgas juhtudel, kui usume, et ostja rikub kehtivaid õigusakte ja võib mõjutada meie huve).
1.2. Klient kohustub kasutama antud süsteemi ainult seaduslikel eesmärkidel, samuti kohustub mitte tegema kuritegelikku tegevust ja mitte tegema muid selle reklaamimiseks vajalikke tegevusi. Ärge laadige üles ega saatke manuseid (sh arvutiviirused, rikutud faile ega muid rakendusi), mis võivad meie süsteemi kahjustada. Ärge rikkuge Sportlik.ee või mõne teise isiku õigusi (sealhulgas intellektuaalomandiõigusi või õigust privaatsusele või avalikkusele); ärge proovida rikkuda Sportlik.ee pakutavate teenuste ühegi aspekti külge; ärge rikkuge andmekaitseõigusi ega tekitage probleeme teistele selle veebisaidi klientidele.
1.3. Me ei vastuta igasuguste kahjustuste või seadmete kahjustuste eest, mis on põhjustatud hajutatud teenuse keelamise rünnakutest, viirustest, pahatahtlikest meilidest või muudest piraatlikest toimingutest.
1.4. See veebisait pakub linke teistele saitidele, mida Sportlik.ee ei halda ("Seotud saidid"). Sportlik.ee ei kontrolli ega vastuta lingitud saitide eest, samuti kahjude eest, mis võivad nende saitide kasutamisel tekkida.

2. Tellimuste ettevalmistamine

2.1. Tellimusi võetakse vastu ainult laos saadaval olevate kaupade korral ja neid täidetakse vastavalt kehtivatele tingimustele. Tellimusi võetakse vastu ainult olemasolevatele kaupadele ja ainult fikseeritud hinnaga.
2.2. Meie veebisaidile tellimuse vormistamiseks peab klient:
- peab olema täiskasvanu (üle 18-aastane);
- toote eest tuleb tasuda makseviisides näidatud järjekorras.
Sportlik.ee jätab endale õiguse keelduda tellimuse esitamisest ilma täiendavate selgitusteta.
2.3. Tellimus loetakse kinnitatuks, kui Sportlik.ee saab kauba eest tasumise kinnituse.
2.4. Tellimus loetakse täidetuks, kui:
- klient on tellimuse eest tasunud ja oma toote kätte saanud;
- kliendi tellimus lükati tagasi ja klient on saanud teatise määratud e-posti või telefoninumbrile.

3. Kohaletoimetamine

3.1. Kaup tarnitakse kõigisse EL-i riikidesse, samuti Ukrainasse, Valgevenesse ja Venemaale.
3.2. Tarneaeg, hinnad ja tingimused on täpsustatud tarnetingimustes.
3.3. Sportlik.ee ei vastuta kohaletoimetamise viivituste eest, kui need tekivad transpordigraafiku hilinemiste, tarnija või kulleri süü tõttu, aga ka muude asjaolude eest, mis pole meie kontrolli all (vääramatu jõud).
3.4. Toote kättesaamisel on klient kohustatud veenduma, et toote pakend pole kahjustatud ning et kõik kaubad on tarnitud ja komplekteeritud. Kaupade/pakendite kahjustuste või puuduste ilmnemisel on vaja see registreerida tarnimist kinnitavas dokumendis või koostada kahjustuste/puuduste kohta eraldi aruanne. Klient on kohustatud neid toiminguid tegema kulleri juuresolekul. Lisaks on Klient kohustatud 7 päeva jooksul alates kohaletoimetamise hetkest teatama e-posti aadressile info@sportlik.ee kõigist kahjudest.
Kui kõiki ülaltoodud tingimusi ei täideta, jätab Sportlik.ee endale õiguse mitte aktsepteerida kliendi nõudeid.

4. Hinnad ja maksmine

4.1. Meie veebisaidil tellitud kaupade eest saate maksta järgmistel viisidel: kasutades elektroonilisi maksesüsteeme Paysera, Paypal või pangalingi kaudu. Makseviiside kohta saate lugeda siit.

4.2. Kõik makseviisid tehakse ettemaksu kaudu, välja arvatud sularahas tasumine kauba lattu üleandmise või vastuvõtmise ajal.
4.3. Kõik hinnad on eurodes koos käibemaksuga. Tarnehinnad on näidatud eraldi veerus "Kohaletoimetamine". Lisateavet tarnehindade kohta leiate jaotisest "Tarnetingimused".

5. Kauba tagastamine, tellimuste tühistamine

5.1. www.sportlik.ee pakub tagatud raha tagasi 14 päeva jooksul (vt jaotist „Tagastamine“). Kauba kohaletoimetamise eest tasutud summat ostjale ei tagastata. See garantii ei kehti kaupadele, mille kirjelduses on sõnaselgelt öeldud, et neile ei kehti raha tagasi garantii.
5.2. Kui kaup on kahjustatud või halva kvaliteediga, tagastab Sportovesels.lv tasutud summa või asendab selle samaväärse kaubaga.
Kohaletoimetamise tasud ei kuulu tagastamisele.
Lisateavet kauba tagastamise ja vahetamise kohta leiate jaotisest Kauba tagastamise tingimused.

6. Garantiitingimused

6.1. Sportovesels.lv ei ole veebisaidil müüdavate toodete tootja ja käendaja, vaid vahendaja, kes aitab klientidel täita ostetud kauba garantiinõudeid.
6.2. Iga toote garantiiperioodi määrab kindlaks tootja.

6.3. Garantiitingimused kehtivad juhul, kui toodet ei saa tootmisvigade või puuduste tõttu sihtotstarbeliselt kasutada.
6.4. Garantiitingimused ei kehti kahjustustele, mille on põhjustanud:
- õnnetused, tulekahjud, üleujutused,
- lohakas ebaõige kasutamine,
- kauba muutmine või valesti kokku panemine/paigaldamine;
- remondi tagajärjel, mida tootja ise ei ole teinud.
Garantiitingimused ei kehti kulutuste kohta, mis tekivad transpordi (üleandmise) või toote transportimisel (üleandmisel) tekitatud kahjustuste korral.
6.5. Toote kahjustuste või puuduste ilmnemisel on vaja täita Minu konto alt leitav Garantiivorm. Pärast vormi saamist võtab Sportlik.ee ühe tööpäeva jooksul Kliendiga ühendust ja teavitab edasistest toimingutest.
6.6. Kui müüja ei ole määranud teisiti, loetakse garantiidokumendiks järgmist:
- kaubaarve;
- kaupadele lisatud garantiitunnistus.

7. Andmete töötlemine


7.1. Sportlik.ee veebisaidil töödeldakse kõiki külastajate esitatud andmeid vastavalt Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi seadustele.
7.2. Sportlik.ee ei salvesta andmeid, mis sisaldavad teavet Kliendi krediitkaartide kohta. Seda tüüpi teave suunatakse automaatselt jaotises "Makseviisid" loetletud teenuse makseplatvormidele.
7.3. Sportlik.ee kohustub mitte avaldama klientide isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktides nimetatud juhtudel.
7.4. Külastajal, kes on esitanud oma isikuandmed veebisaidil edasiseks töötlemiseks, on õigus teavet uuendada või lasta konto sulgeda.
7.5. Sellel veebisaidil otse või välise lingi kaudu külastades nõustub klient kõigi selle tingimustega, sealhulgas privaatsuspoliitikaga, ja garanteerib, et esitab enda tõesed andmed.
Klient kohustub ka:
- kaitsma sellelt veebisaidilt saadud ühenduse andmeid;
- takistama kolmandate isikute juurdepääsu veebisaidile, välja arvatud juhtudel, kui seda nõuavad Eesti Vabariigi või EL õigusaktid;
- Informeerima UAB «Geras sportas» võimalikust või tegelikust andmete lekkest või loata veebisaidile pääsemise katsest.
7.6. See veebisait kasutab küpsiseid. See on identifitseerimiskood, mis asetatakse seadmesse kliendi loal ja võimaldab Sportlik.ee-l klienti tuvastada, samuti külastaja harjumusi puudutavat teavet salvestada ning kasutada. Selle veebisaidi kasutamisega kinnitab klient, et nõustub küpsiste kasutamisega.

8. Intellektuaalomand


8.1. Klient nõustub mitte kopeerima, levitama ega avaldama sellel veebisaidil avaldatud sisu, teavet ega muid andmeid selleks, et mitte rikkuda autoriõigusi, patendiõigusi, kaubamärgiõigusi, ärisaladusi ja muid kolmandate isikute omandiõigusi.
8.2. Klient nõustub, et selle veebisaidi sisu võib kaupade ostmiseks kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel. Samuti nõustute mitte kasutama Saidi sisu ja materjale muul eesmärgil ega muudel eesmärkidel, sealhulgas mitte kopeerima, reprodutseerima, edastama, levitama, turustama ega looma sarnase sisu ja välimusega materjale (ega aitama ega võimaldama kolmandatel isikutel ülaltoodut täita).

9. Täpsusvead

9.1. Sportovesels.lv jätab endale õiguse tellimusest keelduda või tellimusest loobuda, sõltumata sellest, kas see tellimus on kinnitatud ja makstud juhul, kui toote veebisaidil on hind märgitud valesti või kui tarnija esitatud teave on osutunud valeks. Tellimuse tühistamise korral kohustub Sportovesels.lv raha Kliendile mõistliku aja jooksul tagastama.

10. Muud sätted

10.1. Enne meie veebisaidilt ostetud toote kasutamist lugege hoolikalt läbi tootja pakutavad paigaldus- ja kasutusjuhendid, kui need on olemas.

10.2. Sportovesels.lv ei vastuta kaupade kohaletoimetamise, enneaegse kättetoimetamise ja muude teenusetingimustes täpsustatud kohustuste eest, samuti Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud ettenägematute asjaolude korral (vääramatu jõu tõttu).

10.3. Ostu-müügitehinguid teostatakse vastavalt Läti Vabariigi seadustele. Vaidluse korral või olukorras, kus vaidlust pole võimalik lahendada vastastikuste läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi pädevas kohtus.

Menu
Ülesse